euro sky


Nếu một ngoại tệ không có chiết khấu kỳ hạn hoặc nếu chiết khấu kỳ hạn không đủ lớn để bù đắp lợi thế lãi suất, các nhà đầu tư trong nước có một lựa chọn chênh lệch giá theo ý của họ. Nếu không có phí bảo hiểm

Read more

Posted on