risk là gì

risk là gì
risk là gì
risk là gì
risk là gì
risk là gì
risk là gì

Rủi ro cảm nhận (Perceived risk) là gì? Nguyên nhân của rủi ro cảm nhận - VietNamBiz

21.11.2019 - VietNamBiz

Rủi ro cảm nhận (Perceived risk) là gì? Nguyên nhân của rủi ro cảm nhận  VietNamBiz...

Rủi ro sụt giá (Downside Risk) là gì? Ý nghĩa của rủi ro sụt giá - VietNamBiz

15.11.2019 - VietNamBiz

Rủi ro sụt giá (Downside Risk) là gì? Ý nghĩa của rủi ro sụt giá  VietNamBiz...

Rủi ro vỡ nợ (Default Risk) là gì? Các loại rủi ro vỡ nợ - VietNamBiz

01.11.2019 - VietNamBiz

Rủi ro vỡ nợ (Default Risk) là gì? Các loại rủi ro vỡ nợ  VietNamBiz...

Rủi ro tuổi thọ (Longevity Risk) là gì? - VietNamBiz

11.11.2019 - VietNamBiz

Rủi ro tuổi thọ (Longevity Risk) là gì?  VietNamBiz...

Rủi ro sức mua (Purchasing power risk) là gì? Tác động của rủi ro sức mua - VietNamBiz

25.10.2019 - VietNamBiz

Rủi ro sức mua (Purchasing power risk) là gì? Tác động của rủi ro sức mua  VietNamBiz...

Giá trị chịu rủi ro (Value at Risk - VaR) là gì? Ví dụ về giá trị chịu rủi ro - VietNamBiz

07.11.2019 - VietNamBiz

Giá trị chịu rủi ro (Value at Risk - VaR) là gì? Ví dụ về giá trị chịu rủi ro  VietNamBiz...