dich tu dong

dich tu dong
dich tu dong
dich tu dong
dich tu dong
dich tu dong
dich tu dong

Ki-ốt khai báo, máy sát khuẩn tự động chống dịch COVID-19 ở TPHCM - Tiền Phong

06.04.2020 - Tiền Phong

Ki-ốt khai báo, máy sát khuẩn tự động chống dịch COVID-19 ở TPHCM  Tiền Phong...

Tự động dịch tin nhắn và âm thanh với Skype Translator - Báo Thanh Niên

20.03.2020 - Báo Thanh Niên

Tự động dịch tin nhắn và âm thanh với Skype Translator  Báo Thanh Niên...

Chế tạo thành công thiết bị tự động phòng, chống dịch Covid-19 - Nhân Dân

03.04.2020 - Nhân Dân

Chế tạo thành công thiết bị tự động phòng, chống dịch Covid-19  Nhân Dân...

Trường cao đẳng nghề sản xuất máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng Covid-19 - Game - Báo Thanh Niên

04.04.2020 - Game - Báo Thanh Niên

Trường cao đẳng nghề sản xuất máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng Covid-19  Game - Báo Thanh Niên...

Phòng dịch Covid-19: Đà Lạt xử lý tụ tập đông người, không đeo khẩu trang - Game - Báo Thanh Niên

05.04.2020 - Game - Báo Thanh Niên

Phòng dịch Covid-19: Đà Lạt xử lý tụ tập đông người, không đeo khẩu trang  Game - Báo Thanh Niên...

Thầy giáo trường làng ở Hà Tĩnh sáng tác bài hát cổ động phòng dịch Covid-19 - Báo Thanh Niên

06.04.2020 - Báo Thanh Niên

Thầy giáo trường làng ở Hà Tĩnh sáng tác bài hát cổ động phòng dịch Covid-19  Báo Thanh Niên...